Speelzand

Dit is het product dat iedereen wellicht kent; het is het zand dat zich in de zandbakken bevindt waar kinderen in spelen. Maar het is niet zomaar speelzand, het is mooi kwaliteitszand dat droog verpakt wordt. In grootsteden verkoopt men soms zand dat nat verpakt werd. Resultaat: na veertien dagen in de zakken is het zand beschimmeld en ruikt het muf. Dit is zeker niet het geval bij het zand van Sobry PICO. Dit zand wordt eerst gewassen in zee door middel van een zandzuiger. Als het zand opgezogen wordt door de zuiger, gaat het door een aantal filters. Dan wordt het verhit in een droogtrommel om alle ziektekiemen te doden.

Schelpenzand

Dit wordt gebruikt als bodembedekking in vogelkooien. Het bestaat uit een mengeling van zand, schelpjes en anijs. Er zijn twee groepen:

Wit zand

De oorsprong van het gebruik van wit zand situeert zich bij het wedstrijdgebeuren. Vogels worden gefokt en gekeurd op grootte, houding en zeker ook op kleur. Daarom is het bepaald dat de kooien waarin de vogels zich bevinden tijdens de wedstrijd, wit moeten zijn binnenin en zwart vanbuiten. Als bodembedekking in deze kooien wordt er zelfs speciaal wit zand aangemaakt zonder schelpjes, om op tentoonstellingen kleurmengingen te voorkomen. De wereldtop in het fokken van vogels situeert zich in Italië en de lage landen, met als belangrijkste centrum Vlaanderen. Verwijzend naar het gebruik tijdens de tentoonstellingen, werd na de Tweede Wereldoorlog het gebruik van wit zand geïntegreerd in het dagelijks gebruik thuis (voorheen werd thuis krantenpapier gebruikt). Momenteel is het dagelijks gebruik van wit zand het meest geconcentreerd in Nederland en Limburg.

Wit schelpenzand

Bruin zand

Dit zand bevat meer schelpen; het neemt meer vocht op en het stuift veel minder op dan wit zand. De kostprijs is ongeveer de helft van het witte zand. Het gebruik van het bruine schelpenzand concentreert zich vooral in Noord-Frankrijk en het bij de Franse grens aansluitende deel van Vlaanderen. Door het promoten van bruin zand tijdens de jaren vijftig wordt het nu meer verkocht dan wit zand. Naast het gebruik in de volières wordt het ook gretig in de vogelkooien gebruikt. Bij de tentoonstellingen blijft ook hier wit zand de norm.

bruin schelpenzand

Grit

Pluimvee heeft geen tanden om het graan te pletten of te malen; daarvoor hebben ze grit nodig in de krop en in de maag om hun eten te verwerken. Daarbij voorziet het grit ook in de calciumbehoefte bij pluimvee. Enerzijds is calcium nodig voor de ontwikkeling van het skelet en anderzijds is het de kalkbron voor de schaalvorming van de eischaal. Bij kippen zijn maalstenen en kalktoevoer van primair belang. Kleur en uitzicht tellen niet voor hen, maar de kostprijs telt wel mee voor de kippenkweker. Dit is trouwens in de totale agrarische sector het geval. Bij duiven geldt er een ander verhaal : De duivenmelker wil het beste grit voor zijn duiven. Dat wil zeggen: een samenstelling die niet te grof of te fijn is, niet te donker of te bleek, liefst rood genoeg, maar dan ook weer niet te rood! En “last but not least” mag het zeker geen stof bevatten. Maar eigenlijk zal je vaststellen dat de duif opeet wat ze gewoon is en waar het lichaam nood aan heeft. Zo kun je een vergelijking maken met onszelf: als je van een feest komt waar je de ganse avond gegeten en gedronken hebt, kun je bij het passeren van een frituur plots een zogenaamd hongergevoel hebben. Logisch is dit niet met een volle maag! Wel is er het feit dat je lichaam naar een bepaald evenwicht zoekt. Bij het drinken die avond had je namelijk drie smaken : zuur, zoet en bitter. Wat we tekort hebben is ZOUT. Eigenlijk willen we gewoon wat natrium in ons lichaam, om onze mineralenbalans in evenwicht te krijgen. Bij de duiven is het ook zo. Volgens het soort drinkwater, de verstrekte voeding, het ter beschikking stellen van mineralen en vitaminen, het al dan niet eten van besproeide granen op het veld, … gaat de duif zijn opname van grit bepalen. Zo blijkt dat duiven die met jongen liggen, beduidend meer roodsteen gaan opnemen.

Piksteenpotjes

Dit is het nieuwste product dat de Sobry PICO in zijn productgamma opgenomen heeft. Dit is een mengeling van grit, fosfor, calcium en vitamines. Deze mengeling wordt in stenen potjes gedaan en vevolgens gebakken. Het is van groot belang dat de duiven de stukjes grit kunnen lospikken. Een goed piksteenpotje bestaat dus uit een correcte mengeling en een goede hardheid. De werking van een piksteenpotje in vergelijkbaar met die van het gewone grit, alleen zijn deze potjes voor sommige duivenmelkers gemakkelijker in gebruik